Herhaling alcoholintoxicatie

Contacteer Ons Vrijblijvend

Herhaling Alcoholintoxicatie


Herhaling Alcohol

Als u binnen een korte tijd herhaaldelijk wordt beboet voor rijden onder invloed, zal uw straf telkens zwaarder worden. De boete zal stijgen en het rijverbod zal langer duren. Daarnaast loopt u het risico op een gevangenisstraf. Het is onwaarschijnlijk dat u een minnelijke schikking aangeboden krijgt.

Ik wil GRATIS advies

Bij elke nieuwe overtreding zal je geldboete stijgen.
Voor de eerste herhaling binnen de 3 jaar:

Een geldboete van €3.200 tot €40.000.

Een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar.

Bij de tweede herhaling binnen de drie jaar.

Een geldboete van €3.200 tot €80.000.

Een gevangenisstraf van 1 maand tot 4 jaar.

Graag advies of GRATIS bijstand?

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 36

Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, §2 of artikel 35 of artikel 37bis, § 1, een van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan opnieuw overtreedt.

In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld.

Ik wil GRATIS advies