Boete door het rood rijden

Contacteer Ons Vrijblijvend

Wat gebeurt er bij door het rood licht rijden?

In België kan de boete door het rood rijden behoorlijk enorm hoog uitvallen. Wanneer je door een rood licht rijdt, ontvang je eerst een proces-verbaal. Dit kan leiden tot een onmiddellijke inning of vraag tot betaling van een geldboete. Als je de geldboete binnen de gevraagde termijn betaalt, wordt jouw dossier afgesloten.

Mocht je de geldboete niet betalen, dan kun je een minnelijke schikking van het parket ontvangen. Als je nog steeds weigert te betalen, ontvang je een dagvaarding van de politierechtbank.

Ik wil GRATIS advies

Boetes en straffen voor het negeren van een rood licht

Het parket bepaalt de straf op basis van factoren zoals je strafrechtelijk verleden, je leeftijd, eventuele andere overtredingen en het type voertuig. Daarnaast kan de  politierechter volgende straffen opleggen:

-Een boete van 240 euro tot 4.000 euro
-Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

Jonge bestuurders krijgen verplicht een rijverbod en moeten het theoretisch of het praktisch examen opnieuw afleggen. Bij herhaling zal de straf verdubbelen.

Ik wil GRATIS advies

Per ongeluk door het rood licht gereden?

Als je per ongeluk door het rood licht rijdt en de overtreding wordt geregistreerd door een flitscamera, kun je de foto’s en het ijkingsbewijs opvragen. Soms zijn er namelijk problemen met deze bewijzen die kunnen leiden tot een vrijspraak.

Door het oranje licht rijden

Door het oranje licht rijden is strafbaar, tenzij je niet veilig kunt stoppen zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen. Deze overtreding is van de tweede graad, met een lichtere bestraffing: een geldboete tussen 160 en 2400 euro.

GRATIS ADVOCAAT

Verdediging tegen een boete voor het negeren van een rood licht

Als je denkt dat je door het oranje licht reed, is het belangrijk om een goede verdediging te voeren met duidelijke argumentatie en bewijsmateriaal. Enkele stappen die je kunt nemen om je verdediging op te bouwen, zijn:

a. Ijking van de flitspaal:

Vraag de beelden en het ijkingsbewijs van de flitscamera op. Een verkeerd werkende of niet volgens de wettelijke regels geijkte flitscamera kan leiden tot vrijspraak.

b. Verzachtende omstandigheden:

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden, waardoor de geldboete verminderd kan worden. Als zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en -examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog.

c. Minnelijke schikking of betwisting:

Als het parket je een voorstel doet om je boete te regelen met een minnelijke schikking, ga er dan alleen op in als je geen verweer wilt voeren. Je kunt je boete betwisten voor de politierechtbank.

d. Bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal:

Het is vaak moeilijk om precies te weten of iemand door het rode licht gereden is of niet. Tenzij je andere bewijsmiddelen hebt, zoals getuigen of foto’s, zal de rechter de uitleg van de politie volgen, die in het proces-verbaal is vastgelegd.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

Wetgeving omtrent het negeren van een rood licht

Het negeren van een rood licht is een overtreding van de derde graad, volgens artikel 29, § 1, tweede lid van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Het is verboden om de stopstreep of, indien er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden.

Ik wil GRATIS advies