Ongeval met gewonden

Contacteer Ons Vrijblijvend

Ongeval met gewonden


Boetes voor een ongeval met gewonden

Wanneer u betrokken raakt bij een aanrijding met een ander voertuig, fietser of voetganger en hierbij gewonden vallen, kunt u naast de boete voor het niet tijdig stoppen voor een voorzienbare hindernis, tevens te maken krijgen met een veroordeling voor onopzettelijke slagen en verwondingen. De opgelegde straffen kunnen behoorlijk oplopen. Het is dan ook raadzaam om een krachtig verweer op te stellen tegen de opgelegde boete en straf.

Interpretatie van de wet

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het controleren van uw voertuig. Wanneer in inreed op een hindernis die u kon voorzien, zoals een tegenligger of een paaltje. Bewijst dit dat u uw voertuig niet onder controle had.

De wet is hierin vaag en voor interpretatie vatbaar. Duidelijk argumenteren is dus de boodschap.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Welke boete kan u verwachten?

Niet kunnen stoppen voor een hindernis is een overtreding van de tweede graad. Volgende straffen en boetes zijn mogelijk:

– Een geldboete van 160 euro tot 2.000 euro.
– Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Voor jonge bestuurders gelden er andere straffen en boetes. Hier wordt sowieso een rijverbod opgelegd. Wens je hier meer info over? Klik dan hier voor meer info over jonge bestuurders.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Extra straf

Bij een ongeval met gewonden kan de rechter u veroordelen voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De straffen hiervoor zijn:

– Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar.
– Een geldboete van 400 euro tot 8.000 euro.

Verzachtende omstandigheden bij een ongeval met gewonden

Wanneer de rechter van oordeel is dat er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan de geldboete verminderd worden tot één euro. Wanneer er ook een rijverbod werdt uitgesproken kan de geldboete verminderen met de kosten van de herstelexamens. Ook hier mag de boete niet lager liggen dan één euro.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG

Artikel 10.01

1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen.
2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.
3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 29§1 derde lid

De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap of uit gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de tweede graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 20 euro tot 250 euro.

Strafwetboek

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat