Aansporen tot te snel rijden

Contacteer Ons Vrijblijvend

Aansporen tot te snel rijden.

Boete voor het aansporen tot te snel rijden

Het is mogelijk om een boete te ontvangen wanneer u andere bestuurders aanmoedigt tot buitensporige snelheid, roekeloos rijgedrag of onzorgvuldigheid, zelfs als u zich aan de snelheidslimieten houdt. Deze bestraffing staat los van de mogelijke snelheidsboete die de bestuurder van de andere auto kan krijgen.

Wat is iemand aansporen tot te snel rijden?

Het is een situatie die u wellicht bekend voorkomt: u wisselt van rijstrook om sneller te gaan, maar merkt een auto op de linkerrijstrook niet op en moet plotseling remmen. Daarna knippert u met uw lichten om de bestuurder voor u aan te sporen om van baan te wisselen of te versnellen. Deze actie kan al voldoende zijn om een boete te ontvangen voor het aanzetten tot overdreven snelheid.

Enkele andere voorbeelden zijn: bij een rood verkeerslicht daag je een andere bestuurder uit om snel op te trekken, of je neemt deel aan een illegale straatrace.

Ik wil GRATIS advies

Welke boete riskeert u bij aansporen tot te snel rijden?

Een chauffeur uitdagen of aansporen om overdreven snel te rijden is een overtreding van de vierde graad. Dit wordt bestraft als volgt:

een geldboete van 320 tot 4.000 euro

verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter beslissen om toch geen (verplicht) rijverbod op te leggen. In zulke gevallen moet hij motiveren waarom hij dat niet doet.

Mogelijke verzachtende omstandigheden

Een rechter kan beslissen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dat geval kan de geldboete verlaagd worden, maar mag deze niet lager zijn dan één euro. Wanneer zowel een geldboete als een rijverbod wordt opgelegd, kan de rechter de boete verminderen met de kosten van herstelonderzoeken en -examens, evenals de honoraria van de arts en psycholoog. Ook in dit geval mag de boete niet minder dan één euro bedragen.

Herhaling van overtreding voor aanzetten tot te hard rijden

Net als bij alle overtredingen van de vierde graad, wordt de straf verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar.

Om uw straf en boete zo laag mogelijk te houden, neem dan kosteloos contact op met een van onze topadvocaten.

Ik wil GRATIS advies

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG

Artikel 10.4

Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden.

30 SEPTEMBER 2005. – KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 SEPTEMBER 2005 TOT AANWIJZING VAN DE OVERTREDINGEN PER GRAAD VAN DE ALGEMENE REGLEMENTEN GENOMEN TER UITVOERING VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER.

Artikel 4

De overtredingen op de hierna vermelde bepalingen zijn overtredingen van de vierde graad in de zin van artikel 29 § 1, eerste lid, van dezelfde wet :

2° Het is verboden een bestuurder aan te sporen of uit te dagen overdreven snel te rijden (artikel 10.4 Wegcode)

Ik wil GRATIS advies

Andere bezoekers bezochten ook:

Ik wil GRATIS advies