Herhaling snelheidsovertredingen

Contacteer Ons Vrijblijvend

Herhaling snelheidsovertredingen


Herhaling van snelheidsovertredingen: zwaardere straffen en rijverbod

Het is belangrijk om te weten dat bij herhaalde snelheidsovertredingen de straffen zwaarder worden. Als u binnen korte tijd meerdere snelheidsovertredingen begaat, kunt u rekenen op hogere boetes en een strenger rijverbod.

Verdubbeling van de boete bij herhaalde snelheidsovertreding

Wanneer u binnen drie jaar na een eerdere snelheidsovertreding opnieuw te snel rijdt, zal het bedrag van de boete verdubbeld worden.

Ik wil GRATIS advies

Rijverbod bij herhaalde snelheidsovertreding

Als u binnen een periode van drie jaar driemaal te snel rijdt, kan de rechter een rijverbod opleggen dat varieert tussen 8 dagen en 5 jaar. Dit geldt zelfs voor jonge bestuurders die nog geen twee jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B.

In de meeste gevallen legt de rechter ook een herstelproef op. Dit betekent dat u een theoretisch en/of praktisch rijexamen moet afleggen voordat u uw rijbewijs terugkrijgt. Wees dus altijd alert op uw snelheid om zwaardere straffen te voorkomen en houd u aan de toegestane snelheidslimieten.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 29§3

Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.
De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.
De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar :

  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of :
  • het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.

Artikel 29§4

De geldboetes worden verdubbeld bij herhaling van een overtreding als bedoeld in paragraaf een of drie binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.