Vluchtmisdrijf met een dodelijk ongeval


Vluchtmisdrijf met dodelijk ongeval: hoge boetes en straffen

Het plegen van vluchtmisdrijf na een dodelijk ongeval wordt zeer streng bestraft door de wet. Het is belangrijk om te weten wat vluchtmisdrijf inhoudt en welke consequenties hieraan verbonden zijn.

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf houdt in dat u de plaats van een ongeval verlaat om te voorkomen dat de politie onderzoek kan doen. Het is raadzaam om ter plaatse te blijven, zelfs als u gedronken heeft. Als u zich later alsnog meldt bij de politie, wordt u nog steeds beschouwd als schuldig aan vluchtmisdrijf en kunt u worden vervolgd.

Er is geen sprake van vluchtmisdrijf als u met de ambulance wordt afgevoerd of als u zelf de politie of hulpdiensten waarschuwt. Zolang de politie de nodige onderzoeken kan uitvoeren om de exacte omstandigheden van het ongeval te achterhalen, bent u niet schuldig aan vluchtmisdrijf.

Ik wil GRATIS advies

Boete voor vluchtmisdrijf met dodelijk ongeval

Vluchtmisdrijf na een dodelijk ongeval heeft ernstige gevolgen:

  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar;
  • Een geldboete van 3.200 tot 40.000 euro;
  • Een verplicht rijverbod (verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig) van minimaal 3 maanden of zelfs permanent;
  • Het opnieuw afleggen van een theoretisch en praktisch rijexamen en het ondergaan van een psychologisch onderzoek voordat u uw rijbewijs terugkrijgt.

Let op: naast deze straffen kunt u ook worden veroordeeld voor onvrijwillige doodslag, met de volgende straffen:

  • Een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar;
  • Een geldboete van 400 tot 16.000 euro.

Verzachtende omstandigheden

In sommige gevallen kan vluchtmisdrijf worden omgezet in een mildere overtreding. Hiervoor moet u een duidelijke verdediging voeren voor de politierechter.

Herhaling van vluchtmisdrijf met dodelijk ongeval Als u binnen drie jaar opnieuw vluchtmisdrijf pleegt, riskeert u een dubbele boete en een gevangenisstraf van 1 maand tot 8 jaar (ongeval met gewonden of dodelijk slachtoffer).

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Herhaling van vluchtmisdrijf met dodelijk ongeval

Als u binnen drie jaar opnieuw vluchtmisdrijf pleegt, riskeert u een dubbele boete en een gevangenisstraf van 1 maand tot 8 jaar (ongeval met gewonden of dodelijk slachtoffer).

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 33

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro  of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

 elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

 hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

§ 2. Heeft het ongeval voor een ander slagen of verwondingen tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5.000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Heeft het ongeval voor een ander de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.

§ 3. 1° Met een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van deze straffen alleen, wordt hij gestraft die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1 of 33, § 2 binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan een van de bepalingen van artikel 33, § 1 overtreedt.

 Hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1, of 33, § 2, binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan artikel 33, § 2, overtreedt wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot acht jaar en met een geldboete van 800 tot 10 000 euro, of met een van deze straffen alleen.

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Ik wil GRATIS advies