Ongeval met stoffelijke schade

Contacteer Ons Vrijblijvend

Vluchtmisdrijf na ongeval met stoffelijke schade


Boetes

Vluchtmisdrijf wordt beschouwd als een afzonderlijk misdrijf waarbij u bestraft wordt voor het verlaten van een ongevalslocatie zonder op hulpdiensten of politie te wachten. Dit kan leiden tot extra boetes, zoals bij alcoholgebruik.

Stoffelijke Schade en Vluchtmisdrijf Boetes

Wanneer u enkel stoffelijke of materiële schade veroorzaakt en vluchtmisdrijf pleegt, riskeert u:

  • Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en/of;
  • Een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro;
  • Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Er is sprake van vluchtmisdrijf als u betrokken bent bij een ongeval met stoffelijke schade en de plaats verlaat om te voorkomen dat de politie vaststellingen kan doen. Dit geldt ook voor voetgangers en fietsers die een ongeval veroorzaken.

Deze regel is er om te zorgen dat men kan vaststellen of u onder invloed was van alcohol of drugs op het moment van het ongeval. Zelfs als u zich later bij de politie meldt, kan er nog steeds sprake zijn van vluchtmisdrijf.

Verzachtende omstadigheden vluchtmisdrijf?

In sommige gevallen kan vluchtmisdrijf worden omgezet in een mildere overtreding, mits u een duidelijke verdediging voert voor de politierechter.

Vraag GRATIS ons advies.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 33

§ 1. Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 2.000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft:

1° elke bestuurder van een voertuig of van een dier die, wetend dat dit voertuig of dit dier oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest,

2° hij die wetend dat hij zelf oorzaak van, dan wel aanleiding tot een verkeersongeval op een openbare plaats is geweest, de vlucht neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te wijten is.

§ 2. Heeft het ongeval voor een ander slagen of verwondingen tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5.000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Heeft het ongeval voor een ander de dood tot gevolg gehad, dan wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang.

Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid.

§ 3. 1° Met een gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en met een geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van deze straffen alleen, wordt hij gestraft die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1 of 33, § 2 binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan een van de bepalingen van artikel 33, § 1 overtreedt.

2° Hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 33, § 1, of 33, § 2, binnen de drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan artikel 33, § 2, overtreedt wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot acht jaar en met een geldboete van 800 tot 10 000 euro, of met een van deze straffen alleen.

Ik wil GRATIS advies