Weigering van een ademtest

Contacteer Ons Vrijblijvend

Weigering van een ademtest


Wat zijn uw rechten bij een alcohol controle?

Wanneer de politie u verzoekt een ademtest af te leggen, is het in principe noodzakelijk om mee te werken. Weigert u dit? In dat geval kunt u een boete krijgen die overeenkomt met een boete voor alcoholintoxicatie.

Ik wil GRATIS advies

Wachttijd

Als u van plan bent om uw voertuig te besturen, kan de politie u onderwerpen aan een alcoholcontrole. U heeft het recht om 15 minuten wachttijd te vragen voordat u de ademtest ondergaat.

De ademtest kan drie resultaten opleveren:

S (veilig): u mag verder rijden en krijgt geen boete.

A (alarm): u hebt tussen 0,22 en 0,35 mg/l UAL in uw bloed.

P (positief): u hebt meer dan 0,35 mg/l UAL in uw bloed.

Als het resultaat van de ademtest A of P is, moet u een ademanalyse ondergaan. Hierbij moet u opnieuw in het apparaat blazen om de precieze hoeveelheid alcohol in uw bloed te meten. Als u het niet eens bent met het resultaat van de alcoholcontrole, kunt u altijd vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren.

Het is niet toegestaan om een ademtest te weigeren. Als u dit toch doet, beschouwt de politie het resultaat als positief en krijgt u onmiddellijk een rijverbod van zes uur

Ik wil GRATIS advies

Wat als ik de ademtest weiger?

Als u weigert om een ademtest af te leggen, zal de politie doorgaans onmiddellijk een rijverbod van drie tot zes uur opleggen. Als u alleen bent en er niemand anders is die het stuur kan overnemen, zal de agent uw voertuig parkeren.

Het onmiddellijke rijverbod heeft geen verband met een eventueel rijverbod dat later door de rechter kan worden uitgesproken. Dit verval van het recht om te rijden kan aanzienlijk toenemen als u een hoog alcoholgehalte in uw bloed had of als u herhaaldelijk bent veroordeeld.

Minnelijke schikking of rechtbank?

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking aan te bieden. Deze schikking houdt in dat u een geldbedrag moet betalen om niet gedagvaard te worden. Als u weigert om deze schikking te betalen, wordt u alsnog gedagvaard voor de politierechtbank.

Het bedrag van de minnelijke schikking wordt vastgesteld door het parket. In veel gevallen zal echter geen minnelijke schikking worden aangeboden als u weigert om een ademtest af te leggen. In dat geval wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de politierechtbank.

Ik wil GRATIS advies

Welke straf of boetes kan ik krijgen?

Bij weigering van de ademtest, ademanalyse of bloedproef zal u een onmiddellijk rijverbod kunnen krijgen van 6 uur.

De straf voor weigering van een ademtest, ademanalyse of bloedtest:

Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Een geldboete tussen €1.600 en €16.000

Een onmiddelijke intrekking van het rijbewijs is mogelijk met een maximum van 15 dagen.

Alcoholmisbruik met een ongeval als gevolg.

Als u een ongeval heeft veroorzaakt en u weigert om een ademtest af te leggen, worden uw boetes en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard. Bij een ongeval met dodelijke slachtoffers kunt u een rijverbod krijgen van minimaal 3 maanden, verplichte examens en mogelijk het opleggen van een alcoholslot.

Het is belangrijk op te merken dat deze straffen alleen gelden voor het niet ondergaan van een ademtest. Bovenop deze veroordeling riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.

Als u wilt proberen uw straf en boete zo laag mogelijk te houden, kunt u gratis een van onze topadvocaten raadplegen.

Ik wil GRATIS advies

Graag advies of GRATIS bijstand?

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 34

§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0, 22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.
§ 2. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

  • 1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;
  • 2° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 verboden is;
  • 3° hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2° te laten nemen;

4° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

Ik wil GRATIS advies