Rijden tijdens rijverbod

Contacteer Ons Vrijblijvend

Rijden tijdens rijverbod


Rijden tijdens een rijverbod: wat u moet weten

Een rijverbod is een sanctie die u verbiedt een motorvoertuig te besturen gedurende een bepaalde periode. Toch besluiten sommige mensen om te rijden tijdens hun rijverbod, wat ernstige gevolgen kan hebben.

Soorten rijverboden

Er zijn 2 soorten rijverboden:

Verval van het recht tot sturen: Een rechterlijke uitspraak die u verbiedt om voor een bepaalde periode een voertuig te besturen. Dit kan bijvoorbeeld na een grove snelheidsovertreding.

Onmiddellijke intrekking rijbewijs: Een tijdelijke politiemaatregel die meestal voorkomt wanneer u positief blaast bij een alcoholcontrole.

Ik wil GRATIS advies

De gevolgen van rijden tijdens een rijverbod

Als u betrapt wordt op rijden tijdens uw rijverbod, kunt u zware straffen verwachten:

Geldboetes: Afhankelijk van het type rijverbod kan de boete variëren van 1.600 tot 16.000 euro.

Gevangenisstraf: U riskeert een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding en eerdere veroordelingen.

Ik wil GRATIS advies

Herhaling binnen drie jaar

Bij herhaling van de overtreding binnen drie jaar na een eerdere veroordeling, worden de straffen verdubbeld.

Verzekeringsmaatschappij en recht van verhaal

Een belangrijk risico bij het rijden tijdens een rijverbod is het recht van verhaal voor uw verzekeringsmaatschappij. Als u een ongeval veroorzaakt terwijl u een rijverbod heeft, mag uw verzekeringsmaatschappij alle schadekosten van de tegenpartij van u terugvorderen. Dit kan financieel zwaar uitvallen, vooral als er gewonden zijn gevallen.

Ik wil GRATIS advies

Inbeslagname van uw voertuig

Betrapt de politie u op rijden tijdens uw rijverbod, dan kunnen zij uw auto in beslag nemen als beveiligingsmaatregel. U krijgt uw wagen pas terug wanneer uw rijverbod eindigt. Bovendien komen alle takel- en opslagkosten voor uw rekening en zijn deze kosten bovenop de boete die u al moet betalen.

Toevertrouwen van een voertuig aan iemand met een rijverbod

Als u bewust een motorvoertuig toevertrouwt aan iemand met een rijverbod, kunt u ook gestraft worden met een geldboete van 800 tot 8.000 euro. Het begrip ‘bewust’ krijgt doorgaans een ruime invulling in de rechtspraak. Controleer dus altijd of degene die uw auto wil lenen een geldig rijbewijs heeft en geen rijverbod opgelegd heeft gekregen.

Ik wil GRATIS advies

Niet inleveren rijbewijs na rijverbod

Wanneer het rijverbod aan u is betekend, heeft u vier werkdagen om uw rijbewijs in te leveren bij de griffie van de rechtbank die de straf heeft uitgesproken. Als u uw rijbewijs niet (tijdig) inlevert, riskeert u een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro en een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar.

Verzachtende omstandigheden en herhaling

In geval van verzachtende omstandigheden kan de geldboete worden verminderd, maar nooit lager dan 1 euro. Bij herhaling binnen drie jaar, gerekend vanaf de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, worden de straffen verdubbeld.

Ongeval zonder rijbewijs veroorzaken

Wanneer u zonder rijbewijs een ongeval veroorzaakt, riskeert u een gevangenisstraf, een hoge geldboete en een lang rijverbod. Bovendien wordt u aansprakelijk gesteld voor de kosten als u een ongeval veroorzaakt zonder een geldig rijbewijs. In het verleden was het onduidelijk of verzekeringsmaatschappijen in dergelijke gevallen voor de kosten moesten opdraaien, maar tegenwoordig is de wetgeving duidelijk: als u zonder geldig rijbewijs een ongeval veroorzaakt, kan de verzekeraar de kosten op u verhalen.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Contacteer Ons Vrijblijvend

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 48

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 500 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft, hij die:

 een voertuig of een luchtschip bestuurt, een rijdier geleidt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, spijts het tegen hem uitgesproken verval;

 een motorvoertuig bestuurt van de categorie bedoeld in de beslissing van vervallenverklaring of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, zonder het voorgeschreven onderzoek met goed gevolg te hebben ondergaan.

De gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 30

§ 3. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd.

Ik wil GRATIS advies