Rijden zonder keuringsbewijs

Contacteer Ons Vrijblijvend

Rijden zonder keuringsbewijs


Als autobestuurder bent u verantwoordelijk voor de technische staat van uw voertuig. Een geldig keuringsbewijs is daarbij een belangrijk document dat u altijd bij u moet hebben. Rijden zonde keuringsbewijs is verboden in België,  u loopt het risico op een boete. Ook als uw auto wel degelijk door de controle was geraakt.

Ik wil GRATIS advies

Verplichte technische keuring

Het is daarom belangrijk dat u tijdig naar de technische keuring gaat. Als uw wagen vier jaar oud is, moet u jaarlijks naar de keuring. U krijgt hiervoor een uitnodiging, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid om tijdig naar de keuring te gaan. Ook als u geen uitnodiging hebt ontvangen, moet u zelf actie ondernemen.

De gevolgen van rijden zonder keuringsbewijs

Als u bij een controle door de politie geen geldig keuringsbewijs kunt tonen, riskeert u een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en/of een geldboete van 80 tot 80.000 euro. Als u binnen de twee jaar opnieuw betrapt wordt, wordt deze straf verdubbeld. Dit geldt ook als u weigert om uw keuringsbewijs te tonen.

Bovendien loopt u bij een ongeval met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs het risico op extra kosten. De verzekeringsmaatschappij zal in dat geval weigeren om tussen te komen en zal de kosten op u of op de verzekerde van het voertuig verhalen. Tenzij u kunt aantonen dat er geen verband is tussen het ongeval en de technische staat van uw voertuig.

Ik wil GRATIS advies

Bescherm uzelf en uw medeweggebruikers

Kortom, zorg ervoor dat u altijd een geldig keuringsbewijs bij u hebt en tijdig naar de technische keuring gaat. Dit voorkomt niet alleen een boete, maar ook extra kosten bij een ongeval. Neem geen risico’s en bescherm uzelf en uw medeweggebruikers.

Als u toch een boete hebt gekregen voor rijden zonder keuringsbewijs, dan is het belangrijk om te weten dat u gratis juridisch advies en bijstand kunt krijgen. Neem contact op met een advocaat of gespecialiseerd juridisch dienstverlener en laat u bijstaan in uw zaak.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 21 JUNI 1985 BETREFFENDE DE TECHNISCHE EISEN WAARAAN ELK VOERTUIG VOOR VERVOER TE LAND, DE ONDERDELEN ERVAN, EVENALS HET VEILIGHEIDSTOEBEHOREN MOETEN VOLDOEN.

Artikel 4

§1. Overtreding van deze wet en van de besluiten die betrekking hebben op de technische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van tien frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, onverminderd de vergoeding van de schade indien daartoe grond bestaat.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 MAART 1968 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN WAARAAN DE AUTO’S, HUN AANHANGWAGENS EN HUN VEILIGHEIDSTOEBEHOREN MOETEN VOLDOEN.

Artikel 24

§ 1. Geen enkel volgens dit besluit aan de autokeuring onderworpen voertuig mag zich op de openbare weg bevinden, tenzij het voorzien is van een geldig keuringsbewijs, het overeenkomstig keuringsvignet en een met zijn gebruik overeenstemmend identificatieverslag of technische fiche, voor zover deze documenten vereist zijn.
Dit verbod geldt niet voor voertuigen die zich op de openbare weg bevinden om:

    • 1° leeg en langs de kortste weg de verplaatsing te doen :
      • a) tussen het station voor autokeuring en de woonplaats of exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;
      • b) tussen de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig en de exploitatiezetel van de hersteller en omgekeerd;
    • 2° langs de kortste weg de verplaatsing te doen van de grenspost van binnenkomen in België tot de woonplaats of de exploitatiezetel van de titularis van het voertuig of het station voor autokeuring.
Ik wil GRATIS advies