Ongeval met gewonden

Ongeval met gewonden

Contacteer Ons Vrijblijvend

Ongeval met gewonden


Boetes voor een ongeval met gewonden

Wanneer u betrokken raakt bij een aanrijding met een ander voertuig, fietser of voetganger en hierbij gewonden vallen, kunt u naast de boete voor het niet tijdig stoppen voor een voorzienbare hindernis, tevens te maken krijgen met een veroordeling voor onopzettelijke slagen en verwondingen. De opgelegde straffen kunnen behoorlijk oplopen. Het is dan ook raadzaam om een krachtig verweer op te stellen tegen de opgelegde boete en straf.

Interpretatie van de wet

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het controleren van uw voertuig. Wanneer in inreed op een hindernis die u kon voorzien, zoals een tegenligger of een paaltje. Bewijst dit dat u uw voertuig niet onder controle had.

De wet is hierin vaag en voor interpretatie vatbaar. Duidelijk argumenteren is dus de boodschap.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Welke boete kan u verwachten?

Niet kunnen stoppen voor een hindernis is een overtreding van de tweede graad. Volgende straffen en boetes zijn mogelijk:

– Een geldboete van 160 euro tot 2.000 euro.
– Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Voor jonge bestuurders gelden er andere straffen en boetes. Hier wordt sowieso een rijverbod opgelegd. Wens je hier meer info over? Klik dan hier voor meer info over jonge bestuurders.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Extra straf

Bij een ongeval met gewonden kan de rechter u veroordelen voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De straffen hiervoor zijn:

– Een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar.
– Een geldboete van 400 euro tot 8.000 euro.

Verzachtende omstandigheden bij een ongeval met gewonden

Wanneer de rechter van oordeel is dat er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan de geldboete verminderd worden tot één euro. Wanneer er ook een rijverbod werdt uitgesproken kan de geldboete verminderen met de kosten van de herstelexamens. Ook hier mag de boete niet lager liggen dan één euro.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG

Artikel 10.01

1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen.
2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.
3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 29§1 derde lid

De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap of uit gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de tweede graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 20 euro tot 250 euro.

Strafwetboek

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Dodelijk ongeval

Dodelijk ongeval


Boetes voor een dodelijk ongeval met een voorzienbare hindernis.

Het veroorzaken van een fataal ongeluk kan ernstige gevolgen met zich meebrengen. Allereerst kan men te maken krijgen met een gedlboete voor het niet tijdig tot stilstand komen voor een te verwachten obstakel. Bovendien bestaat de kans dat men veroordeeld wordt wegens onvrijwillige doodslag.

Interpretatie van de wet

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het controleren van uw voertuig. Wanneer in inreed op een hindernis die u kon voorzien, zoals een tegenligger of een paaltje. Bewijst dit dat u uw voertuig niet onder controle had.

De wet is hierin vaag en voor interpretatie vatbaar. Duidelijk argumenteren is dus de boodschap.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Welke boete kan u verwachten?

Niet kunnen stoppen voor een hindernis is een overtreding van de tweede graad. Volgende straffen en boetes zijn mogelijk:

– Een geldboete van 160 euro tot 2.000 euro.
– Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Voor jonge bestuurders gelden er andere straffen en boetes. Hier wordt sowieso een rijverbod opgelegd. Wens je hier meer info over? Klik dan hier voor meer info over jonge bestuurders.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Extra straf

Bij een dodelijk ongeval kan de rechter u veroordelen voor onvrijwillige doodslag. De straffen hiervoor zijn:

– Een gevangenisstraf van 3 maanden tot 5 jaar.
– Een geldboete van 400 euro tot 16.000 euro.

Verzachtende omstandigheden bij een dodelijk ongeval

Wanneer de rechter van oordeel is dat er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan de geldboete verminderd worden tot één euro. Wanneer er ook een rijverbod werdt uitgesproken kan de geldboete verminderen met de kosten van de herstelexamens. Ook hier mag de boete niet lager liggen dan één euro.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG

Artikel 10.01

1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen.
2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.
3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 29§1 derde lid

De Koning kan overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten die de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar brengen en de overtredingen die bestaan uit het onrechtmatig gebruiken van parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap of uit gedragingen inzake de inschrijving waardoor men zich aan vervolging kan onttrekken, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, als zodanig aanwijzen als overtredingen van de tweede graad. Deze overtredingen worden gestraft met een geldboete van 20 euro tot 250 euro.

Strafwetboek

Art. 418.

Schuldig aan onopzettelijk doden of aan onopzettelijk toebrengen van letsel is hij die het kwaad veroorzaakt door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen.

Art. 419.

Hij die onopzettelijk iemands dood veroorzaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro.
Wanneer de doding het gevolg is van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf drie maanden tot vijf jaar en de geldboete 50 euro tot 2000 euro.

Art. 420.

Indien het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg alleen slagen of verwondingen ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen.

Wanneer de slagen of verwondingen het gevolg zijn van een verkeersongeval dan bedraagt de gevangenisstraf acht dagen tot een jaar en de geldboete 50 euro tot 1000 euro.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Stoffelijke schade

Stoffelijke schade

Contacteer Ons Vrijblijvend

Stoffelijke schade


Het veroorzaken van een ongeluk kan leiden tot strafrechtelijke vervolging indien u tegen een obstakel bent aangereden dat u had kunnen anticiperen. De aanwezigheid van een andere auto bij het ongeluk is niet relevant voor de boete, die blijft hetzelfde. Als er echter slachtoffers zijn gevallen, kunt u ook veroordeeld worden voor onbedoelde mishandeling en verwonding of onopzettelijke doodslag.

Wanneer is er sprake van vluchtmisdrijf?

Er is sprake van vluchtmisdrijf als u betrokken bent bij een ongeval met stoffelijke schade en de plaats verlaat om te voorkomen dat de politie vaststellingen kan doen. Dit geldt ook voor voetgangers en fietsers die een ongeval veroorzaken.

Deze regel is er om te zorgen dat men kan vaststellen of u onder invloed was van alcohol of drugs op het moment van het ongeval. Zelfs als u zich later bij de politie meldt, kan er nog steeds sprake zijn van vluchtmisdrijf.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Welke boete kan u verwachten?

Het niet kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis is een overtreding van tweede graad.
Hiervoor riskeert u de volgende straffen:

-Een geldboetvan van 16 tot 2.000 euro
-een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Bent u een jonge bestuurder? Voor jonge bestuurders gelden er andere straffen.
Klik hier om de mogelijke gevolgen als jonge bestuurder te ontdekken.

Verzachtende omstandigheden voor een ongeval met stoffelijke schade.

Een rechter kan vaststellen dat er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn. In zo’n situatie is het mogelijk dat de geldboete verlaagd wordt, maar deze mag niet lager zijn dan één euro. Wanneer zowel een geldboete als een rijverbod worden opgelegd, kan de rechter besluiten de boete te verlagen met de kosten voor herstelonderzoeken, herexaminering, en de honoraria van de arts en psycholoog. Ook in dit geval mag de boete niet onder de één euro uitkomen.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

bereken je boete voor andere verkeersovertredingen

Jonge bestuurders

Jonge bestuurders

Contacteer Ons Vrijblijvend

Jonge bestuurders


Boetes voor jonge bestuurders

Sinds 1 september 2007 worden bepaalde overtredingen die begaan zijn door een jonge bestuurder strenger bestraft. Heb je minder dan twee jaar je Belgisch rijbewijs B? Onderstaande zaken zijn bij jouw van toepassing!

Welke overtredingen worden strenger bestraft?

Alcohol in het verkeer

Het gaat om de volgende overtredingen:

 • weigeren zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, of, zonder wettige reden, weigeren de bloedproef te laten nemen;
 • het rijbewijs (of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is) of het ingehouden voertuig niet afgeven bij een inhouding (3 of 6 uur);
 • op een openbare plaats een motorvoertuig besturen of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0, 22 mg/l uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 g/l bloed aangeeft;
 • op een openbare plaats een motorvoertuig besturen of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing; dit na eerdere vaststellingen inzake het sturen of begeleiden met het oog op scholing onder invloed van alcohol en voordat een nieuwe ademtest of ademanalyse afgelegd werd;
 • een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in staat van dronkenschap of soortgelijke staat, aanzetten of uitdagen tot het besturen van een motorvoertuig of tot het begeleiden met het oog op scholing;
 • een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in staat van dronkenschap of soortgelijke staat, een motorvoertuig toevertrouwen om te besturen of om te begeleiden met het oog op scholing.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Drugs in het verkeer

Het gaat om de volgende overtredingen:

 • op een openbare plaats een motorvoertuig besturen, of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing; de analyse toont de aanwezigheid in het organisme aan van minstens één van volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden: THC, amfetamine, MDMA, MDEA, MBDB, morfine, cocaïne of benzoylecgonine én waarvan het gehalte van de stof gelijk is aan of hoger dan het wettelijk bepaalde gehalte;
 • een persoon, die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van het gebruik van één van de voornoemde stoffen, aanzetten of uitdagen tot het besturen van een motorvoertuig of tot het begeleiden met het oog op de scholing;
 • een persoon, die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van het gebruik van één van de voornoemde stoffen, een motorvoertuig toevertrouwen om het te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing;
 • op een openbare plaats een motorvoertuig besturen of een bestuurder begeleiden met het oog op scholing; dit na eerdere vaststellingen inzake het sturen of begeleiden met het oog op scholing onder invloed van drugs en voordat een test afgelegd werd (sturen tijdens de inhouding van 12 uur);
 • zonder wettige reden, weigeren:
  • zich te onderwerpen aan de gestandaardiseerde testbatterij/urinetest;
  • de bloedproef te laten nemen;
  • het rijbewijs (of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is) niet afgeven bij inhouding of het ingehouden voertuig besturen.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Andere boetes en overtredingen voor jonge bestuurders

Vaststellingen van overtredingen verhinderen of bemoeilijken (bijvoorbeeld radardetectoren)

 • bezit van een uitrusting die of elk ander middel dat de vaststelling van overtredingen van deze wet en van de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer, bemoeilijkt of verhindert of automatisch werkende toestellen opspoort.

Verkeersongevallen

 • het veroorzaken van een verkeersongeval met doden of zwaar gewonden;
 • verkeersongevallen met vluchtmisdrijf.

Overtredingen op de wegcode

 • alle overtredingen van de derde of vierde graad;
 • met meer dan 30 kilometer per uur en hoogstens 40 kilometer per uur te snel rijden, of;
 • met meer dan 20 kilometer per uur en hoogstens 30 kilometer per uur te snel rijden in een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Herhaling

 • veroordeling wegens om het even welke overtreding en;
 • driemaal binnen het jaar vóór de overtreding veroordeling hieromtrent van de schuldige (herhaling);
 • ook voor lichtere overtredingen van eerste en tweede graad.

Overtredingen inzake rijbewijs

 • een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;
 • een valse verklaring afleggen om de afgifte van een rijbewijs of van een als zodanig geldend bewijs te bekomen;
 • een motorvoertuig besturen terwijl hij lijdt aan een van de bepaalde lichaamsgebreken of aandoeningen, of indien hij niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek, indien dit verplicht is.

De overtreding moet begaan zijn met een motorvoertuig. In de wet is er niet bepaald dat de verplichting houder te zijn van een rijbewijs voor een motorrijtuig van toepassing is. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld een overtreding begaan met een bromfiets klasse A of een gemotoriseerd voortbewegingstoestel ook onder deze strengere bestraffing valt.

Wat houdt de strengere bestraffing in?

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

 • De rechter moet het rijverbod uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen. U moet dus opnieuw examens afleggen.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

bereken je boete voor andere verkeersovertredingen

Identiteit werkelijke bestuurder

Identiteit werkelijke bestuurder

Contacteer Ons Vrijblijvend

identiteit werkelijke bestuurder


Als eigenaar van een voertuig bent u als particulier verplicht om de identiteit van de werkelijke bestuurder op het moment van de feiten mee te delen via een antwoordformulier. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot bestraffing. Het is dus belangrijk om deze verplichting serieus te nemen om eventuele boetes en straffen te voorkomen.

Boetes voor het niet mededelen van de werkelijke bestuurder

Je dient de politie te informeren wie de werkelijke bestuurder was van het voortuig.
Doe je dit niet dan kan je de onderstaande straffen krijgen.

– Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar
– Een geldboete van 400 tot 32.000 euro

Val je in herhaling? Dan verdubbelen deze straffen.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Wat met rechtspersonen?

Hetzelfde geldt voor rechtspersonen weins naam op dit voertuig is ingeschreven.
De kennisgeving van de bestuurder dient binnen de 15 dagen beantwoord te worden.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Boet door rood licht rijden

Door het rood rijden

Boete door het rood rijden

Contacteer Ons Vrijblijvend

Wat gebeurt er bij door het rood licht rijden?

In België kan de boete door het rood rijden behoorlijk enorm hoog uitvallen. Wanneer je door een rood licht rijdt, ontvang je eerst een proces-verbaal. Dit kan leiden tot een onmiddellijke inning of vraag tot betaling van een geldboete. Als je de geldboete binnen de gevraagde termijn betaalt, wordt jouw dossier afgesloten.

Mocht je de geldboete niet betalen, dan kun je een minnelijke schikking van het parket ontvangen. Als je nog steeds weigert te betalen, ontvang je een dagvaarding van de politierechtbank.

Ik wil GRATIS advies

Boetes en straffen voor het negeren van een rood licht

Het parket bepaalt de straf op basis van factoren zoals je strafrechtelijk verleden, je leeftijd, eventuele andere overtredingen en het type voertuig. Daarnaast kan de  politierechter volgende straffen opleggen:

-Een boete van 240 euro tot 4.000 euro
-Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar

Jonge bestuurders krijgen verplicht een rijverbod en moeten het theoretisch of het praktisch examen opnieuw afleggen. Bij herhaling zal de straf verdubbelen.

Ik wil GRATIS advies

Per ongeluk door het rood licht gereden?

Als je per ongeluk door het rood licht rijdt en de overtreding wordt geregistreerd door een flitscamera, kun je de foto’s en het ijkingsbewijs opvragen. Soms zijn er namelijk problemen met deze bewijzen die kunnen leiden tot een vrijspraak.

Door het oranje licht rijden

Door het oranje licht rijden is strafbaar, tenzij je niet veilig kunt stoppen zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen. Deze overtreding is van de tweede graad, met een lichtere bestraffing: een geldboete tussen 160 en 2400 euro.

GRATIS ADVOCAAT

Verdediging tegen een boete voor het negeren van een rood licht

Als je denkt dat je door het oranje licht reed, is het belangrijk om een goede verdediging te voeren met duidelijke argumentatie en bewijsmateriaal. Enkele stappen die je kunt nemen om je verdediging op te bouwen, zijn:

a. Ijking van de flitspaal:

Vraag de beelden en het ijkingsbewijs van de flitscamera op. Een verkeerd werkende of niet volgens de wettelijke regels geijkte flitscamera kan leiden tot vrijspraak.

b. Verzachtende omstandigheden:

De rechter kan oordelen dat er sprake is van verzachtende omstandigheden, waardoor de geldboete verminderd kan worden. Als zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en -examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog.

c. Minnelijke schikking of betwisting:

Als het parket je een voorstel doet om je boete te regelen met een minnelijke schikking, ga er dan alleen op in als je geen verweer wilt voeren. Je kunt je boete betwisten voor de politierechtbank.

d. Bijzondere bewijswaarde van het proces-verbaal:

Het is vaak moeilijk om precies te weten of iemand door het rode licht gereden is of niet. Tenzij je andere bewijsmiddelen hebt, zoals getuigen of foto’s, zal de rechter de uitleg van de politie volgen, die in het proces-verbaal is vastgelegd.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

Wetgeving omtrent het negeren van een rood licht

Het negeren van een rood licht is een overtreding van de derde graad, volgens artikel 29, § 1, tweede lid van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Het is verboden om de stopstreep of, indien er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden.

Ik wil GRATIS advies

ANDERE

Andere overtredingen

Contacteer Ons Vrijblijvend
Andere overtredingen

Kies het soort overtreding

Reed u door het rood licht, had u een dodelijk ongeval, stoffelijke schade, overtredingen als jonge bestuurder?

Als u geconfronteerd wordt met deze sitaties en gratis en vrijblijvend juridisch topadvies nodig heeft, kunnen onze gespecialiseerde advocaten u helpen. Wij begrijpen de ernst van de zaak en staan klaar om u verder te helpen.

Contacteer Ons Vrijblijvend

Door het rood rijden

U bent door het rood licht gereden

Jonge bestuurders

U bent minder dan 2 jaar in het bezit van een Belgisch rijbewijs

Gewonden

U veroorzaakte een ongeval met gewonden

Dodelijke ongeval

U veroorzaakte een dodelijk ongeval

Stoffelijke schade

U rijdt in op een hindernis

Identiteit werkelijke bestuurder

U moet de werkelijke bestuurder aangeven