Alcohol achter het stuur. Kom de mogelijke straffen en boetes te weten.

ALCOHOL

Alcohol in het verkeer

Contacteer Ons Vrijblijvend

Alcohol in het verkeer: Boetes en straffen

Kies het soort overtreding

Heeft u onder invloed van alcohol plaatsgenomen achter het stuur? Heeft u geweigerd om een ademtest af te leggen of heeft u een alcoholslot gekregen?

Als u geconfronteerd wordt met een situatie van alcoholintoxicatie in het verkeer en gratis en vrijblijvend juridisch topadvies nodig heeft, kunnen onze gespecialiseerde advocaten u helpen. Wij begrijpen de ernst van de zaak en staan klaar om u verder te helpen.

Contacteer Ons Vrijblijvend

Herhaling alcoholintoxicatie

U hebt verschillende keren op korte termijn onder invloed van alcohol gereden.

Alcoholintoxicatie

U legde een positieve ademtest af na het besturen van een voertuig.

Weigering van een ademtest

U weigerde een ademtest te laten afnemen.

Alcoholslot

Verplichting van een alcoholslot door de rechter.


Alcoholslot

Alcoholslot na alcoholintoxicatie


Alcoholslot auto: Wat zegt de wet?

Een van de belangrijkste veranderingen van de wet van 6 maart 2018 is de invoering van het alcoholslot. Sinds 1 juli 2018 is de politierechter verplicht om een alcoholslot op te leggen bij een alcoholconcentratie vanaf 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht, wat overeenkomt met 1,80 promille. Bij herhaalde overtredingen kan de rechter onder bepaalde voorwaarden ook besluiten om het alcoholslot op te leggen.

Ik wil GRATIS advies

Verplicht alcoholslot bij alcoholintoxicatie

Als de voorwaarden zijn voldaan, moet de politierechter verplicht een alcoholslot opleggen. Dit geldt bij een alcoholconcentratie van 0,78 mg/l of 1,80 promille. Alleen met een speciale motivatie kan de rechter hiervan afwijken.

Het verplichte alcoholslot geldt voor het voertuig waarmee de overtreding is begaan. De rechter kan echter, mits gemotiveerd, een andere voertuigcategorie aanwijzen.

Herhaling

Bij herhaling binnen drie jaar na een eerdere veroordeling, wordt een alcoholslot opgelegd. Dit geldt als de ademanalyse minstens 0,50 mg/l uitgeademde lucht meet of de bloedanalyse minstens 1,2 g/l bloed aantoont.

Ik wil GRATIS advies

Inbreuk op de verplichting van het alcoholslot

Het besturen van een voertuig zonder verplicht alcoholslot is strafbaar. Dit kan leiden tot een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en/of een boete van 4.000 tot 16.000 euro. Daarnaast wordt er een rijverbod opgelegd, gelijk aan de duur van het alcoholslot.

Vraag GRATIS ons advies.

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Beperk uw straf met behulp van een GRATIS advocaat

Weigering van een ademtest

Weigering van een ademtest

Contacteer Ons Vrijblijvend

Weigering van een ademtest


Wat zijn uw rechten bij een alcohol controle?

Wanneer de politie u verzoekt een ademtest af te leggen, is het in principe noodzakelijk om mee te werken. Weigert u dit? In dat geval kunt u een boete krijgen die overeenkomt met een boete voor alcoholintoxicatie.

Ik wil GRATIS advies

Wachttijd

Als u van plan bent om uw voertuig te besturen, kan de politie u onderwerpen aan een alcoholcontrole. U heeft het recht om 15 minuten wachttijd te vragen voordat u de ademtest ondergaat.

De ademtest kan drie resultaten opleveren:

S (veilig): u mag verder rijden en krijgt geen boete.

A (alarm): u hebt tussen 0,22 en 0,35 mg/l UAL in uw bloed.

P (positief): u hebt meer dan 0,35 mg/l UAL in uw bloed.

Als het resultaat van de ademtest A of P is, moet u een ademanalyse ondergaan. Hierbij moet u opnieuw in het apparaat blazen om de precieze hoeveelheid alcohol in uw bloed te meten. Als u het niet eens bent met het resultaat van de alcoholcontrole, kunt u altijd vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren.

Het is niet toegestaan om een ademtest te weigeren. Als u dit toch doet, beschouwt de politie het resultaat als positief en krijgt u onmiddellijk een rijverbod van zes uur

Ik wil GRATIS advies

Wat als ik de ademtest weiger?

Als u weigert om een ademtest af te leggen, zal de politie doorgaans onmiddellijk een rijverbod van drie tot zes uur opleggen. Als u alleen bent en er niemand anders is die het stuur kan overnemen, zal de agent uw voertuig parkeren.

Het onmiddellijke rijverbod heeft geen verband met een eventueel rijverbod dat later door de rechter kan worden uitgesproken. Dit verval van het recht om te rijden kan aanzienlijk toenemen als u een hoog alcoholgehalte in uw bloed had of als u herhaaldelijk bent veroordeeld.

Minnelijke schikking of rechtbank?

Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid om u een minnelijke schikking aan te bieden. Deze schikking houdt in dat u een geldbedrag moet betalen om niet gedagvaard te worden. Als u weigert om deze schikking te betalen, wordt u alsnog gedagvaard voor de politierechtbank.

Het bedrag van de minnelijke schikking wordt vastgesteld door het parket. In veel gevallen zal echter geen minnelijke schikking worden aangeboden als u weigert om een ademtest af te leggen. In dat geval wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de politierechtbank.

Ik wil GRATIS advies

Welke straf of boetes kan ik krijgen?

Bij weigering van de ademtest, ademanalyse of bloedproef zal u een onmiddellijk rijverbod kunnen krijgen van 6 uur.

De straf voor weigering van een ademtest, ademanalyse of bloedtest:

Een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Een geldboete tussen €1.600 en €16.000

Een onmiddelijke intrekking van het rijbewijs is mogelijk met een maximum van 15 dagen.

Alcoholmisbruik met een ongeval als gevolg.

Als u een ongeval heeft veroorzaakt en u weigert om een ademtest af te leggen, worden uw boetes en straffen voor het rijden onder invloed verzwaard. Bij een ongeval met dodelijke slachtoffers kunt u een rijverbod krijgen van minimaal 3 maanden, verplichte examens en mogelijk het opleggen van een alcoholslot.

Het is belangrijk op te merken dat deze straffen alleen gelden voor het niet ondergaan van een ademtest. Bovenop deze veroordeling riskeert u ook een veroordeling voor onvrijwillige slagen en verwondingen of onvrijwillige doodslag.

Als u wilt proberen uw straf en boete zo laag mogelijk te houden, kunt u gratis een van onze topadvocaten raadplegen.

Ik wil GRATIS advies

Graag advies of GRATIS bijstand?

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 34

§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0, 22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.
§ 2. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

  • 1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;
  • 2° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 verboden is;
  • 3° hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2° te laten nemen;

4° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

Ik wil GRATIS advies

Alcohol achter het stuur. Kom de mogelijke straffen en boetes te weten.

Alcoholintoxicatie

Alcoholintoxicatie

Contacteer Ons Vrijblijvend

Alcoholintoxicatie achter het stuur


De wetgeving rond rijden onder invloed van alcohol is zeer strikt. Indien u een positief resultaat krijgt bij een ademtest, wordt u onmiddellijk een rijverbod opgelegd en moet u een aanzienlijke boete betalen. De ernst van uw boete en rijverbod hangt af van uw alcoholgehalte.

Wanneer u een ongeval veroorzaakt terwijl u onder invloed bent of als u vluchtmisdrijf pleegt, gelden er nog strengere maatregelen.

Strafmaat bij alcoholintoxicatie

OvertredingMinnelijke schikkingOnmiddelijke intrekking rijbewijsRechtbank
Tussen 0,22 en 0,35 mg/UAL
Tussen 0,51 en 0,80 promille
MogelijkRijverbod
min. 3 uur
Boete tot € 4.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot
Tussen 0,22 en 0,35 mg/UAL
Tussen 0,51 en 0,80 promille
MogelijkMogelijk bij gevaarlijk rijgedragBoete tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Tussen 0,44 en 0,50 mg/UAL
Tussen 1,01 en 1,15 promille
MogelijkMogelijk bij gevaarlijk rijgedragBoete tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Tussen 0,50 en 0,65 mg/UAL
Tussen 1,15 en 1,49 promille
MogelijkMogelijk bij gevaarlijk rijgedragBoete tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot.
Meer dan 0,65 mg/UAL
Meer dan 1,49 promille
Altijd rechtbank15 dagen + aanvullend rijverbod na uitspraakBoete tot € 16.000 + rijverbod + mogelijk alcoholslot (verplicht vanaf 0,78 mg/UAL).
Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, …)Altijd rechtbank15 dagen + aanvullend rijverbod na uitspraakMogelijks levenslang rijverbod en medische en psychologische examens.
Weigeren ademtest, ademanalyse of bloedproefAltijd rechtbank15 dagen + aanvullend rijverbod na uitspraakZware boete + rijverbod

Wat is alcoholintoxicatie?

Het is bij wet verboden om een voertuig of rijdier te besturen wanneer u alcohol hebt gedronken. Het is zelfs genoeg om aanstalten te maken om ze te besturen.
Ik kan dus een ademtest moeten afleggen zelfs wanneer u nog niet aan het rijden bent.

Als passagier kan je niet vervolgend worden deze regels gelden enkel voor de bestuurder.
De passagier kan enkel vervolgd worden voor openbare dronkenschap.

Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap?

Alcoholintoxicatie

Alcoholintoxicatie wilt zeggen dat dat er alcohol gemeten is in uw bloed. Dit kan doormiddel van een ademtest of een bloedanalyse.

Dronkenschap

Dronkenschap is een vastelling die de politie maakt en dit staat volledig los van dronkenschap. De politie kan u het recht weigeren om te sturen van een voertuig wanneer u dronken bent bevonden.

De politie maakt deze beoordeling op basis van een aantal uitwendige parameters. Denk maar aan het wandelen over een lijn of een muntje oprapen.

Zowel alcoholintoxicatie als dronkenschap zijn verboden wanneer u een voertuig wilt besturen.

Ik wil GRATIS advies

Wat zijn uw rechten bij een alcoholcontrole?

Wanneer u aanstale maakt om een voertuig te besturen mag de politie u een ademtest opleggen. Ook wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval zelfs als voertganger of fietser mag de politie u een ademtest opleggen.

Mogelijke resultaten van een ademtest:

S = Safe of veilig: wilt wilt zeggen dat u mag doorijden en geen boete krijgt.

A= Alarm: u hebt tussen de 0,22 en 0,35 promille alcohol in uw bloed.

P= Positief: u hebt meer dan 0,35 promille acohol in uw bloed.

Blaas je alarm of positief dan moet u een ademanalyse ondergaan om de specifieke hoeveelheid alcohol in uw bloed te meten.
U mag altijd vragen om een tweede ademanalyse als u het niet eens bent het resultaat.

Weigering van een ademtest

Bij het weigeren van een ademtest beschouwt de politie deze als positief en krijgt u een onmiddelijk rijverbod van 6u.
De agent zal uw wagen parkeren als u alleen bent en u niemand hebt om te rijden.

Het onmiddelijke rijverbod heeft niets te maken met het uiteindelijke rijverbod dat later eventueel door de rechter wordt uitgesproken.

Ik wil GRATIS advies

Minnelijke schikking of naar de rechtbank

Zodra uw alcoholpercentage meer dan 1,5 promile bedraagt moet u zich verantwoorden voor de politierechter.

Ligt het percentage dan mag het parket een minnelijke schikking voorstellen.

Herhaling alcohol intoxicatie

Voor meer info i.v.m. herhaling van alcohol intoxicatie, klik dan hier.

Wens je GRATIS advies?

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

19 APRIL 2014. – KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE INNING EN DE CONSIGNATIE VAN EEN SOM BIJ DE VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN INZAKE HET WEGVERKEER

Artikel 2

4° [kan een overtreding van artikel 34, § 1, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [179 euro].

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram en minder dan 0,44 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [420 euro].

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,44 milligram en minder dan 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [578 euro].

Een overtreding van artikel 34, § 2, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in België heeft en de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram en minder dan 0,65 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [1260 euro].

Een overtreding van artikel 34, § 3, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer geeft aanleiding tot de onmiddellijke inning van [105 euro] indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet, en kan aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van [179 euro] indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet.]

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 34

§ 1. Met geldboete van 25 euro tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft.

Bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van het eerste lid of van artikel 35 of 37bis, § 1, dat in kracht van gewijsde is gegaan worden deze straffen verdubbeld.

§ 2. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft :

1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft;

2° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 verboden is;

3° hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in artikel 63, § 1, 1° en 2°  te laten nemen;

4° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden voertuig of rijdier heeft bestuurd.

Artikel 35

Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

Artikel 36

Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5 000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, §2 of artikel 35 of artikel 37bis, § 1, een van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan opnieuw overtreedt.

In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld.

Artikel 37

Met een geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft:

 hij die een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, aanzet of uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden met het oog op de scholing;

 hij die aan een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, een voertuig toevertrouwt om te besturen of om te begeleiden met het oog op de scholing of een rijdier toevertrouwt.

Artikel 37/1

§ 1. In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 34, § 2, artikel 35 in geval van dronkenschap of van artikel 36, kan de rechter, indien hij geen definitief verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreekt of geen toepassing maakt van artikel 42, voor een periode van ten minste één jaar en ten hoogste drie jaar of levenslang, de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder beperken tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot, op voorwaarde dat de overtreder als bestuurder voldoet aan de voorwaarden van het in artikel 61quinquies, § 3, bedoelde omkaderingsprogramma.

In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 34, § 2, indien de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,78 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 1,8 gram per liter bloed aangeeft, beperkt de rechter de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot volgens dezelfde modaliteiten als bedoeld in het eerste lid. Indien de rechter evenwel verkiest om deze sanctie niet op te leggen, motiveert hij dit uitdrukkelijk.

In geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 36, indien het gaat om een bestraffing na een veroordeling met toepassing van artikel 34, § 2 indien de ademanalyse telkens een alcoholconcentratie van ten minste 0,50 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht meet of de bloedanalyse telkens een alcoholconcentratie van ten minste 1,2 gram per liter bloed aangeeft, beperkt de rechter de geldigheid van het rijbewijs van de overtreder tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust met een alcoholslot volgens dezelfde modaliteiten als bedoeld in het eerste lid, onverminderd de bepaling van artikel 38, § 6.

§ 2. Evenwel kan de rechter, indien hij zijn beslissing motiveert, een of meerdere voertuigcategorieën aanduiden overeenkomstig de bepalingen vastgesteld door de Koning krachtens artikel 26, waarvoor hij de geldigheid van het rijbewijs niet beperkt overeenkomstig § 1. De beperkte geldigheid moet wel ten minste betrekking hebben op de voertuigcategorie waarmee de overtreding die aanleiding heeft gegeven tot toepassing van § 1 werd begaan.

§ 3. De rechter kan de geldboete verminderen met de volledige of gedeeltelijke kosten van de installatie en het gebruik van een alcoholslot in een voertuig evenals de kosten van het omkaderingsprogramma, zonder dat ze minder dan één euro mag bedragen.

§ 4. Met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van 500 euro tot 2000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een periode die ten minste even lang is als de periode waarin de geldigheid van het rijbewijs werd beperkt, wordt gestraft hij die is veroordeeld wegens overtreding van dit artikel en een motorvoertuig bestuurt waarvoor een rijbewijs vereist is en dat niet uitgerust is met het opgelegde alcoholslot, of die als bestuurder niet voldoet aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma.

Ik wil GRATIS advies

Alcohol achter het stuur. Kom de mogelijke straffen en boetes te weten.

Herhaling alcoholintoxicatie

Herhaling alcoholintoxicatie

Contacteer Ons Vrijblijvend

Herhaling Alcoholintoxicatie


Herhaling Alcohol

Als u binnen een korte tijd herhaaldelijk wordt beboet voor rijden onder invloed, zal uw straf telkens zwaarder worden. De boete zal stijgen en het rijverbod zal langer duren. Daarnaast loopt u het risico op een gevangenisstraf. Het is onwaarschijnlijk dat u een minnelijke schikking aangeboden krijgt.

Ik wil GRATIS advies

Bij elke nieuwe overtreding zal je geldboete stijgen.
Voor de eerste herhaling binnen de 3 jaar:

Een geldboete van €3.200 tot €40.000.

Een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar.

Bij de tweede herhaling binnen de drie jaar.

Een geldboete van €3.200 tot €80.000.

Een gevangenisstraf van 1 maand tot 4 jaar.

Graag advies of GRATIS bijstand?

Geen nood, wij helpen je graag verder om je strafmaat zo laag mogelijk te houden.

Wist je dat in 80% van de gevallen dit zelfs gratis is? Vaak zit dit bij in je autoverzekering en betaal je dus helemaal niet voor onze bijstand bij de politierechtbank.
Contacteer ons nu door op onderstaande knop te drukken.

Ik wil GRATIS advies

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER

Artikel 36

Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met toepassing van artikel 34, §2 of artikel 35 of artikel 37bis, § 1, een van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan opnieuw overtreedt.

In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld.

Ik wil GRATIS advies

Alcohol achter het stuur. Kom de mogelijke straffen en boetes te weten.

ALCOHOL

Alcohol in het verkeer

Contacteer Ons Vrijblijvend

Alcohol in het verkeer: Boetes en straffen

Kies het soort overtreding

Heeft u onder invloed van alcohol plaatsgenomen achter het stuur? Heeft u geweigerd om een ademtest af te leggen of heeft u een alcoholslot gekregen?

Als u geconfronteerd wordt met een situatie van alcoholintoxicatie in het verkeer en gratis en vrijblijvend juridisch topadvies nodig heeft, kunnen onze gespecialiseerde advocaten u helpen. Wij begrijpen de ernst van de zaak en staan klaar om u verder te helpen.

Contacteer Ons Vrijblijvend

Herhaling alcoholintoxicatie

U hebt verschillende keren op korte termijn onder invloed van alcohol gereden.

Alcoholintoxicatie

U legde een positieve ademtest af na het besturen van een voertuig.

Weigering van een ademtest

U weigerde een ademtest te laten afnemen.

Alcoholslot

Verplichting van een alcoholslot door de rechter.